Nieuws Algemeen

Download nu het magazine over 10 jaar Herstart en Op de Rails

‘Hef niet op, behoud wat werkt’

De onderwijsprojecten Herstart en Op de Rails houden in de huidige vorm op te bestaan, als gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Als afsluiting van beide projecten is er een speciaal magazine uitgebracht. Het vertelt over leerlingen die thuis blijven, leerlingen die ontsporen en hoe je ze met de juiste begeleiding toch weer in de klas krijgt. Met terugblikken, vooruitkijken, tips, adviezen, do’s en dont’s is het een gevarieerd en leesbaar magazine geworden. Een must voor iedereen die binnen passend onderwijs betrokken is bij de opvang en begeleiding van ‘thuiszitters en dwarsliggers’.

Met de invoering van passend onderwijs worden de regionale samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor thuiszittende leerlingen en voor leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn. Met deskundige opvang en begeleiding wisten Herstart en Op de Rails tien jaar lang duizenden van deze leerlingen weer naar school te krijgen.

Om de opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, is er een speciaal magazine gemaakt. Het bijna tachtig pagina’s tellende magazine blikt terug op tien jaar Herstart en Op de Rails. Er staan interviews in met projectleiders, met begeleiders en medewerkers uit het onderwijs en natuurlijk komen er veel leerlingen aan het woord.

Wat het magazine nog meer de moeite waard maakt om te lezen is de relevantie van de projecten voor passend onderwijs. Hoe kunnen samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2014 de leerlingen opvangen die voorheen terecht konden bij Herstart en Op de Rails. Het magazine puilt uit van good practices, tips en een flinke lijst aan do’s en don’ts. De projecten mogen dan ophouden te bestaan, thuiszitters en ontspoorde leerlingen zullen er altijd blijven. Hef daarom de bestaande voorzieningen niet op, maar behoud wat werkt, zegt de cover van het magazine. De titel is dan ook het belangrijkste advies dat de projectleider, medewerkers en begeleiders willen meegeven aan de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden. Het magazine verwijst tevens naar de digitale kennisbank waarin alle opgebouwde expertise en ervaring beschikbaar is gemaakt. Iedereen die in het onderwijs te maken krijgt met de opvang van thuiszitters en ontspoorde leerlingen, kan er terecht.

Ondanks de stopzetting van de projecten in de huidige vorm is projectleider Désirée Kwant optimistisch. In het interview in het magazine zegt ze: “Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk altijd alles goed komt, dus ik geloof er in dat passend onderwijs in elke regio een vorm zal krijgen die succesvol zal zijn.” Elke regio kan immers zelf zijn oplossingen bedenken en daarin meenemen wat effectief werkte in het verleden.

Het magazine is kosteloos te bestellen bij:

Stichting Projecten Speciaal Onderwijs, Herstart / Op de Rails, Postbus 222

3500 AE Utrecht, 030 – 2769915, info@op-de-rails.nl of info@her-start.nl

Het is te downloaden op kennisbank.portaal-hs-odr.nl.