Nieuws Onderwijskwaliteit

Kamerbrief over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen 2014

Als gevolg van een noodkreet uit het onderwijsveld over het niveau van het lezen en rekenen is er een breed maatschappelijk en politiek debat op gang gekomen. Een debat dat mede is gevoerd in het kader van de commissie Dijsselbloem en de Onderwijsraad.

1 Om te komen tot de gewenste doorlopende leerlijn taal en rekenen is in 2007 de commissie Meijerink ingesteld, en op basis van dit rapport is in 2009 de rekentoets geïntroduceerd.

2 Sinds 1 augustus 2010 hebben de zogeheten referentieniveaus taal en rekenen een wettelijke status en werken de scholen aan de implementatie van de rekentoets.

Met de wetgeving voor de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen – in 2010 met brede steun (van SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV) in de Tweede Kamer en Eerste Kamer (als hamerstuk) aangenomen – is een fundament gelegd om het niveau van beheersing van deze basisvaardigheden door onze leerlingen in het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so, het vo en het mbo te verbeteren.

Met de referentieniveaus is voor elke onderwijssector duidelijk en uniform beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun leerloopbaan moeten kunnen en kennen op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen. Scholen kunnen hierdoor doelgerichtere onderwijsprogramma’s realiseren, leerlingprestaties meten en doorgeven aan het vervolgonderwijs. Het doel is helder en alle inzet waard: het op orde krijgen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in po, (v)so, vo en mbo.

kamerbrief-over-voortgangsrapportage-invoering-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2014.pdf

voortgangsrapportage-invoering-referentieniveaus-taal-en-rekenen-2014.pdf