Nieuws Onderwijs en Zorg

4e rapportage stelselherziening Jeugd

Het vierde rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TJS) van Leonard Geluk is verschenen. Conclusie is: er is veel beweging, maar er is geen garantie op een goede invoering van de transitie.   

In het rapport komt men niet tot een geruststellend oordeel over de voorbereiding transitie jeugd. TSJ constateert forse risico’s m.n. op cruciale punten als toeleiding naar jeugdhulp, zorg continuïteit en dekkend aanbod en stand van de informatievoorziening.

M.n. de risico’s rond zorg continuïteit baart ook het speciaal onderwijs zorgen in verband met de vele samenwerkingsafspraken die er bestaan tussen onderwijs en zorg.  De Kinderombudsman heeft  naar aanleiding van het rapport ‘de rode vlag’ opgestoken voor de jeugdhulp. Hij waarschuwt ervoor dat mogelijk niet alle kinderen de benodigde zorg krijgen in 2015, aangezien gemeenten niet eens de minimumeisen aan de verstrekking van zorg halen op de afgesproken datum. 

Op 25 juni debatteert de Tweede Kamer over het rapport. 

4e Rapportage Stelsel herziening jeugd.pdf

Reactie op 4e rapportage TSJ.pdf