Nieuws Onderwijs en Zorg

Communicatie rondom transitie van de drie decentralisaties

De komende maanden krijgen cliënten, burgers en veldpartijen, zoals veel van de (V)SO scholen vanuit verschillende kanten informatie over deze veranderingen die gepaard gaan met de decentralisaties. Het is belangrijk voor gemeenten om te weten welke communicatie de landelijke uitvoeringsorganisaties, de VNG en de Rijksoverheid van plan zijn om te doen, zodat zij hun eigen communicatie richting inwoners kunnen vormgeven. Bijgevoegd overzicht is opgesteld door het Rijk en de VNG en is bedoeld om gemeentelijke communicatieprofessionals te helpen bij het inrichten van de lokale communicatie. Het is ook van belang voor de scholen om te zien op welke wijze zij te maken kunnen krijgen met de gemeenten en de zorgaanbieders.

Overzicht 3D communicatie.pdf