Nieuws Onderwijs en Zorg

Kaartenboek kwaliteit van leven van mensen met een beperking

Het Kaartenboek kwaliteit van leven van mensen met een beperking is nu beschikbaar. Het is de gezamenlijke visie van Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op een onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt: een samenleving waar iedereen ongeacht beperkingen aan mee kan doen. In het boek wordt geschetst hoe kwaliteit van leven kan worden gerealiseerd in de verschillende levensdomeinen. Van zorg en onderwijs tot en met werk en vrije tijd. De onderdelen betreffende het onderwijs geven een richting aan naar inclusief onderwijs.

Het kaartenboek kan ook voor u een goede inspiratiebron is én een mooi instrument om met anderen het gesprek aan te gaan. LECSO stelt het zeer op prijs als u het Kaartenboek ook met anderen binnen uw organisatie wil delen.Kaartenboek kwaliteit vanleven GOG.pdf