Nieuws Passend Onderwijs

Voortgang Passend Onderwijs in de vaste Kamercommissie OVW

De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak op donderdag 3 juli 2014 met staatssecretaris Sander Dekker over de voortgang van passend onderwijs. De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet. Er moet nog van alles gebeuren, maar Dekker heeft er vertrouwen in dat scholen en samenwerkingsverbanden klaar zijn voor de invoering op 1 augustus. Daarnaast spraken de Kamer en de staatssecretaris over leerlingen die tussen wal en schip vallen, hoogbegaafdheid en leerlingen met diabetes.

Onderwerpen van het overleg

Tijdens het algemeen overleg kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Leerlingen tussen wal en schip. De Tweede Kamerleden maken zich zorgen over kinderen die niet naar school gaan. Zij hebben hierover veel verontruste berichten van ouders ontvangen. De staatssecretaris gaf aan dat passend onderwijs juist wordt ingevoerd om de huidige knelpunten op te lossen en voor álle kinderen een passende plek te vinden. De staatssecretaris wees daarbij op de route om een passende plek te vinden. Die begint altijd bij ouders en school. Maar als zij er samen niet uitkomen, kunnen zij hulp krijgen van onderwijsconsulenten. Als er dan nog geen overeenstemming is over een passende plek, kan een oordeel worden gevraagd aan de geschillencommissie.
  • Leerlingen met diabetes. De Kamer en staatssecretaris waren het erover eens dat leerlingen met diabetes in principe naar het regulier onderwijs moeten kunnen. De staatssecretaris heeft toegezegd om in gesprek te gaan met het ministerie van VWS, VNG, de sectororganisaties en het Diabetes Fonds om de problemen rond leerlingen met diabetes op te lossen.
  • Btw. De staatssecretaris gaf aan dat hij met zijn collega van het ministerie van Financiën heeft afgesproken dat de huidige vrijstelling nog 2 jaar gehandhaafd blijft. Er komt overleg tussen het ministerie van Financiën, OCW en het onderwijsveld over de invulling van de btw-verplichtingen na 1 augustus 2016.
  • Bureaucratie. Kamerleden zijn bang dat het beleid van samenwerkingsverbanden voor onnodige bureaucratie zorgt. De staatssecretaris heeft daarop toegezegd volgend jaar een bureaucratietoets te doen bij de samenwerkingsverbanden.

9 moties ingediend

Na het overleg dienden de Kamerleden 9 moties in over onder meer het onderwijs aan leerlingen met diabetes, de zeggenschap van ouders van kinderen in het regulier onderwijs die begeleiding krijgen van een instelling voor cluster 1 en 2 en het stimuleren van het delen van expertise voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Bekijk op de website van de Tweede Kamer welke moties zijn aangenomen.