Nieuws Onderwijs en Zorg

Communicatietraject rondom de Wajong gestart

De Eerste Kamer heeft 1 juli jl. de Participatiewet aangenomen. Deze wet gaat op 1 januari 2015 van kracht. De Participatiewet heeft gevolgen voor jongeren met een ziekte of handicap. Veel van de leerlingen uit het VSO zal hiermee te maken gaan krijgen. Om onrust bij huidige Wajongers weg te nemen gaat UWV actief en duidelijk communiceren over de mogelijke veranderingen. 

De mediacampagne richt zich op drie onderwerpen waarover UVW de meeste vragen verwacht: beoordelen, werken en uitkering. De campagne zal bestaan uit radiospots, advertenties in landelijke dagbladen, banners op internet en zoekmachinemarkering. De massamediale campagne is gestart op 2 juli en zal doorlopen tot eind van dit jaar.

Ook besteedt UWV uitgebreide informatie op haar site over de Wajong, gericht op oude én nieuwe wajongers. Het is goed om ook vanuit het onderwijs goed op de hoogte te zijn wat er allemaal gaat veranderen en welke consequentie dat kan gaan hebben voor onze leerlingen. 

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_kreeg_op_jonge_leeftijd_een_ziekte_of_handicap/index.aspx

http://www.uwv.nl/vragenwajong.aspx