Nieuws Arbeidstoeleiding

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning.

In het informatieblad over de Participatiewet zijn de belangrijkste onderdelen van de Participatiewet beschreven. In dit document is een lijst met vragen en antwoorden opgenomen, dit is een aanvulling en verduidelijking van het eerdere informatieblad. De volgende rubrieken komen terug:

- Nieuwe doelgroep gemeenten

- Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling

- Beschut werk

- Wsw

- Regionale Werkbedrijven

- Studietoeslag

- Financiën

- Samenhang

- Verordeningen

- Baanafspraak en Quotumwet

participatiewet vragen en antwoorden.pdf