Nieuws Algemeen

Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs

De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel €1,2 miljard op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren.

Persoonlijk budget

Docenten krijgen een persoonlijk budget. Voor leraren in het po is dit €500 per fte per jaar en twee klokuren per week. Voor docenten in het vo is het 5% van het aantal uren dat een fulltimer jaarlijks werkt en €600. Docenten in het mbo krijgen 59 uur per jaar voor individuele scholing. Dit geld komt bovenop de bestaande middelen voor professionalisering die in de praktijk vaak worden ingezet voor teamscholing.

Ook is afgesproken dat het opleidingsniveau van docenten per sector omhoog moet. In 2020 moet

30 procent van de leraren in het po een wo-bachelor of een hbo of wo-master hebben afgerond. Dat is nu 18,6 procent In het vo geldt dat het aantal leraren met een hbo- of wo-master in 2020 is gestegen van 37 procent naar de helft. Het aantal docenten in de bovenbouw van het vwo moet in 2020 van 60 procent naar 80-85procent. In het hbo moet in 2016 acht op de tien docenten een master- of Phd-graad hebben.