Nieuws Arbeidstoeleiding

NJI rapport: arbeidstoeleiding en kwetsbare jeugd

In deze notitie van het NJI uit juli 2014 wordt de definitie van  kwetsbare jeugd gegeven, wordt geinventariseerd wat de omvang van de problematiek is, wordt een overzicht gegeven van relevant beleid en wordt  een eerste stand van zaken in ‘wat werkt’ op het thema toeleiden naar de arbeidsmarkt beschreven.

Daarbij wordt geinventariseerd welke regelingen die van belang zijn voor deze doelgroep en wordt er een aantal actuele kwesties beschreven.

Zie ook: http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Publicaties-Arbeidstoeleiding-kwetsbare-jeugd

Arbeidstoeleiding-kwetsbare-jeugd.pdf