Nieuws Onderwijs en Zorg

Uitnodiging Werkbijeenkomst 17 september 2014 van 13.30 tot 16.30 te Utrecht

Voor leden VGN – VOBC - LECSO
Inhoud en voorwaarden van een onderwijs-zorgarrangement voor ZMOLK/LVB+

Bij deze willen we u als betrokkene vanuit (speciaal) onderwijs, jeugdzorg of psychiatrie en (mede-) verantwoordelijk voor de inrichting van onderwijs-zorgarrangementen uitnodigen voor een werkbijeenkomst.
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor ZMOLK-ers / LVB + jongeren: jongeren die niet altijd makkelijk zijn met leren en gedrag, en daardoor snel tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Zij raken snel overvraagd en overprikkeld en vragen om een specifieke begeleidingswijze. Voor hen is nu een in de praktijk getoetste methode ontwikkeld. Deze willen we met u delen en tegelijkertijd een start maken om ermee aan de slag te gaan.
Naast de inhoud zijn ook de randvoorwaarden bepalend voor het succes. Positionering binnen de Transitie in de Jeugd(zorg) en binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn nodig om het geheel tot een succes te maken. Hiervoor hebben we een handreiking ontwikkeld die we ter toetsing aan u willen voorleggen.
We nodigen u graag uit om samen met een collega aan deze info/werkbijeenkomst deel te nemen. We bedoelen met een collega iemand met wie u samenwerkt of wilt gaan werken uit een andere sector dan uw eigen sector. Door wederzijds kennis te delen kunnen we de verbinding tussen onderwijs en zorg vorm geven die nodig is voor de ontwikkeling van een onderwijs-zorgarrangement. We gaan in een workshop praktisch aan de slag met de 5 stappen uit de beschreven methode. En aansluitend bespreken we de landelijke handreiking rondom de voorwaarden die nodig zijn om een onderwijs-zorgarrangement te ontwikkelen of te borgen binnen de Transitie Jeugd(zorg) en Passend Onderwijs.

Meer informatie en wijze van aanmelden vindt u in de bijlage

Uitnodiging Werkbijeenkomst 17 september 2014.pdf