Nieuws Onderwijs en Zorg

Netwerk gespecialiseerde leerkrachten ZMOLK op 1 oktober van 13.30 uur tot 17.00 uur

Met een landelijke werkgroep met medewerkers van o.a. LECSO en het Nederlands Jeugdinstituut is gewerkt aan producten die gebruikt kunnen worden bij het opzetten en uitvoeren van een onderwijs-zorgarrangement voor Zeer Moeilijk Opvoedbare- en Lerende Kinderen. Hierbij focussen we op het pedagogisch klimaat, omdat dit is wat professionals uit onderwijs en zorg gezamenlijk neer moeten zetten voor deze leerlingen, zodat zij tot leren komen.  De onderstaande  producten willen we in  een kennis- en praktijknetwerk gaan delen met gespecialiseerde leerkrachten die werken met de doelgroep in (V)SO. We starten met een bijeenkomst waarin we gezamenlijk direct bruikbare oplossingen vinden, om morgen in praktijk te brengen.

Meer informatie en wijze van aanmelden vindt u in de bijlage.

Uitnodiging Netwerk gespecialiseerde leerkrachten ZMOLK.pdf