Nieuws Algemeen

Pilot met VSO-scholen van start

Pilot met VSO-scholen van start

 

De site scholenopdekaart.nl is in ontwikkeling. Dit najaar wordt er gewerkt aan de indicatoren voor VSO-scholen. Sinds 1 september kunnen VSO-scholen die meedoen aan de pilot inloggen in Mijn Vensters (https://mijn.vensters.nl) en de eerste drie conceptindicatoren voor VSO-scholen bekijken. De komende tijd worden meer indicatoren en functionaliteiten aan het systeem toegevoegd. Het streven is dat uiteindelijk in november alle VSO-scholen kunnen inloggen en alle indicatoren kunnen bekijken en publiceren op www.scholenopdekaart.nl.

De VSO-pilotscholen kunnen sinds 1 september de eerste indicatoren inzien. Het gaat om ‘Algemene gegevens school’, ‘Aantal leerlingen’ en ‘Marktaandeel en voedingsgebied’. Deze indicatoren zijn nu in concept. Op basis van de feedback van de pilotscholen worden ze vervolgens definitief gemaakt.

 

De werkgroep VSO komt dit najaar nog twee keer bij elkaar; op 11 september en 13 november. De werkgroep werkt de overige indicatoren uit en stelt deze uiteindelijk vast. Het streven is dat alle VSO-scholen in november kunnen inloggen en alle indicatoren kunnen bekijken, aanvullen en publiceren op scholenopdekaart.nl. 

 

Bent u van een VSO-school en wilt u meewerken aan de ontwikkeling van scholenopdekaart.nl voor VSO-scholen? Dat kan door pilotschool te worden. U kunt dan de  conceptindicatoren inzien en feedback geven. Aanmelden als VSO-pilotschool kan via het aanmeldformulier.

 

Meer informatie vindt u op: http://www.vensterspo.nl/deelnemen/ontwikkelen-vensters/traject-vso

Voor vragen kunt u contact opnemen met contactpersoon Stefanie van Nes, vensterspo@schoolinfo.nl