Nieuws Onderwijs en Zorg

informatiekaart 18-/+ beschikbaar

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar voor een belangrijk deel belegd in de Jeugdwet en vanaf 18 jaar in de Wmo 2015. Ook zijn er andere wettelijke kaders, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, die van belang zijn bij de overgang rond het 18e levensjaar.

Tussen de verschillende domeinen bestaan belangrijke aandachtspunten. In deze informatiekaart brengen de TransitieBureaus Jeugd en Wmo deze aandachtspunten in kaart. Op basis van input van verschillende gemeenten en experts is het duidelijk geworden dat de continuïteit van zorg van jongeren na hun 18de geborgd kan worden als partijen elkaar weten te vinden en in gesprek zijn.

Deze informatiekaart geeft weer op welke punten het voor gemeenten van belang is om in gesprek te gaan en afspraken te maken.

In de informatiekaart staan vele raakvlakken met het onderwijs. Toch wordt er slechts summier aandacht aan de specifieke en voorbereidende rol het onderwijs kan spelen. Dat is toch een beetje een gemiste kans.

Informatiekaart_Leeftijdsgrenzen.pdf