Nieuws Arbeidstoeleiding

De Boris methodiek magazine is uit

Jongeren met een beperking moeten passend onderwijs krijgen om deel te nemen aan het openbare leven en aan werk. Dat laatste moet voorop staan in alle pogingen het onderwijs passend te maken, want van werken word je gelukkig.En van willen werken maar geen baan kunnen krijgen word je ongelukkig.

De Borismethodiek biedt een doelmatige oplossing die goedkoop en snel is in te voeren. De Borismethodiek is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.

Hoe kunnen de scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aansluiten bij die traditie van het werkend leren? En hoe kan het bedrijfsleven met haar opleidingsinfrastructuur aansluiten op deze scholen? Om die vraag te beantwoorden hebben het ministerie van OCW, scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en de werkgevers- en werknemersorganisaties vanaf 2010 geëxperimenteerd met een verbluffend positief resultaat.

Alles blijkt er al te zijn: de leerbedrijven die graag met deze jongeren aan de slag willen, de expertise om de begeleiding van leerling en bedrijf goed te organiseren en de wil van de bedrijfstakken om het opleidingsresultaat te certificeren. Wat nodig is, is het besluit om de infrastructuur van het werkend leren zoals die bestaat in het mbo beschikbaar te stellen aan het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Niet iets nieuws bedenken. Het is er al en het werkt. Lees er meer over in dit eerste Boris magazine.

de boris-2014.pdf