Nieuws Algemeen

Onderwijsraad ziet geen heil in anti-pestwet

De antipestwet is overbodig. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht om voor een veilige omgeving en klimaat voor de leerlingen te zorgen, een extra wet specifiek gericht tegen pesten is daarom onnodig. Dat staat in een  naar buiten gebracht advies van de Onderwijsraad aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

Op verzoek van Dekker keek de raad naar het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school. Het advies is duidelijk: het voorstel moet heroverwogen worden.

De staatssecretaris wil scholen in het basis- en middelbaar onderwijs verplicht maken om vanaf het schooljaar 2015/2016 een door een commissie goedgekeurd anti-pestprogramma in te voeren. Ook moet iedere school vanaf dan een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator hebben.

De aanleiding voor de antipestwet is volgens staatssecretaris 'bezorgdheid over pesten op school, mede naar aanleiding van enkele tragische incidenten', liet hij eerder al weten. Eerder dit jaar werd bekend welke antipestprogramma's wel en niet goedgekeurd werden door het ministerie.

De VO-raad en PO-Raad waren al geen voorstander van het wetsvoorstel. Zij vinden dat scholen zelf moeten bepalen hoe ze pesten aanpakken en niet met een van bovenaf opgelegd programma. Dat is ook het standpunt van LECSO.

Klik HIER voor het hele advies van de Onderwijsraad