Nieuws Onderwijs en Zorg

Oplossing gezocht voor gespecialiseerde jeugdzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ), Vereniging Nederlandse Gemeenten en zorgaanbieders werken aan een praktische oplossing om te voorkomen dat specialistische jeugdzorg in de knel komt. Daarmee moet gewaarborgd worden dat specialistische jeugdhulp beschikbaar is in 2015 voor de kwetsbare kinderen die het nodig hebben.

Alle betrokken partijen onderstrepen dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot bovenregionale inkoop van deze specialistische zorgfuncties. Bovenregionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden van ongeveer 1 miljoen inwoners liggen daarbij voor de hand. Over de praktische uitwerking daarvan zijn afspraken in de maak, net als over begrenzing van de kortingen voor deze functies in 2015 en financiële steun via de Transitie Autoriteit Jeugd als de betreffende functies ondanks de afspraken in de problemen komen. De afspraken worden deels vastgelegd in de invoeringswet van de Jeugdwet.

De afspraken richten zich onder andere op residentiële jeugdzorg in een open en gesloten setting waar kinderen onderdak, onderwijs en een behandeling krijgen en delen van de specialistische licht verstandelijk gehandicaptenzorg en specialistische jeugd geestelijke gezondheidszorg. Zoals ook gedwongen opnames, traumazorg en verslavingszorg.