Nieuws Algemeen

Halt geeft gratis voorlichtingslessen over Veilige Publieke Taak

Scholen kunnen dit najaar een kosteloze voorlichtingsles aanvragen bij Halt over de Veilige Publieke Taak. Doel is om jongeren meer te doen nadenken over (de gevolgen van) agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en hun eigen handelen op dit gebied.

Halt biedt in totaal 100 gratis voorlichtingslessen van één lesuur aan, voor leerlingen in het po (groep 7 en 8) en het vo (klas 1 en 2). Na afloop van de les weten leerlingen wat de publieke taak inhoudt, hebben ze nagedacht over de oorzaken en gevolgen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en weten ze hoe te handelen wanneer ze in aanraking komen met agressie en geweld. De les maakt hen ook bewuster van het belang van een veilig schoolklimaat en leert hen hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Voorlichtingsles aanvragen?

Scholen die gebruik willen maken van een voorlichtingsles kunnen een aanvraag doen via info(at)halt.nl of via telefoonnummer 088-115 35 00. Aanmelden is mogelijk tot 11 oktober 2014 of totdat de 100 lessen zijn vergeven. 

Werknemers met een publieke taak worden steeds vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. Wat vinden jongeren daar eigenlijk van? Herkennen zij zichzelf in dit beeld? Doen ze er wel eens aan mee, zien ze het als omstander gebeuren, lezen ze er over op internet? De agressie zoals die onder jongeren van deze leeftijdsgroep voorkomt is vaak nog licht; het gaat om een grote mond, schelden, het gooien van een schooltas, et cetera. Wat klein is, kan echter gemakkelijk groot worden. De voorlichting benadrukt daarom dat elke vorm van agressie, hoe klein ook, tegen werknemers met een publieke taak onacceptabel is.