Nieuws Algemeen

Koninklijke onderscheiding voor Carla Vlaskamp

Op 10 oktober j.l. reikte de burgemeester van Groningen een koninklijke onderscheiding uit aan Carla Vlaskamp. Ze is sinds 1985 werkzaam bij de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich als hoogleraar met name bezig met onderzoek naar begeleiding van kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Zowel landelijk, als internationaal is ze een autoriteit op dit terrein. In 2009 was ze medeoprichter aan de RUG van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities. Een bijzondere plaats in haar onderzoeksprogramma wordt ingenomen door onderzoek naar de positie van ouders en naaste verzorgers van genoemde doelgroep. Naast de aan het werk gerelateerde functies bekleedde ze tal van nationale en internationale bestuurlijke functies. Ook met LECSO en de rechtsvoorganger LVC3 heeft ze een warme band vanwege de ontwikkeling van het curriculum voor de EMG/EMB-groep.