Nieuws Expertise

Kort verslag Werkconferentie verbinden wetenschap en praktijk speciaal onderwijs 25 september 2014

Contact met de wetenschap
Op donderdag 25 september j.l. vond in Baarn een ‘ontmoeting met de wetenschap’ plaats. LECSO-leden spraken daar met wetenschappers vanuit universiteiten en hogescholen over de verbinding tussen de praktijk van het speciaal onderwijs en het onderzoek. Via verschillende werkvormen werd gewerkt aan ‘het dichten van de kloof’, het bespreken van goede voorbeelden van netwerken tussen onderzoek en praktijk en het ontwikkelen van een gezamenlijk werkplan. Als centrale onderdelen kwamen naar voren: het  verbinden op de kwaliteit van het speciaal onderwijs, het samen op werken van begin tot het eind van een onderzoek (inclusief inbrengen in de scholen), het faciliteren en prioriteren, de ‘gun-gun’-factor bij onderzoek, het kennen van elkaars wereld en taal en het ‘ontmoeten’ op essentiële thema’s. Ook het NRO (nationaal regie-orgaan onderzoek) was aanwezig en wil graag een verbindende rol gaan spelen. Gedacht wordt nu aan een vervolgbijeenkomst (‘invitational’), waarbij goede voorbeelden van scholen en onderzoek (duo-presentaties) aan de orde komen.

Verslag ontmoeting onderwijs.pdf