Nieuws Algemeen

Pier de Boer-prijs

Één keer in de twee jaar reikt SPZ een geldprijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke handicap verder helpt. Elke twee jaar wordt ook een nieuw thema vastgesteld voor de hulpverlening van SPZ. Pier de Boer, de bevlogen ‘schoolmeester’ die aan de wieg van SPZ stond, is de naamgever van de prijs. De prijs is een stimulans voor allen die kiezen voor dit thema. Indachtig de manier waarop Pier de Boer zich vroeger inzette voor mensen met een verstandelijke beperking. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de Pier de Boer-prijs. Of raadpleeg het Reglement van de Pier de Boer-prijs.

De prijs

De Pier de Boer-prijs bestaat uit een bedrag van 30.000 euro en een bronzen beeldje. De tweede en derde prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro per genomineerde.

Thema's

Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die de mogelijkheid openen tot meer betrokkenheid en medezeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking op gemeentelijk niveau.
Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.
Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap
Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensterreinen en in alle levensfasen.

Werkwijze

Projecten die in aanmerking willen komen voor de Pier de Boer-prijs kunt u indienen bij SPZ. Het bestuur van SPZ beoordeelt de ingediende projecten. Uit de inzendingen maakt het bestuur van SPZ een selectie die door een deskundige jury wordt beoordeeld. De jury kiest uit deze selectie het prijswinnende project.

Zowel een nieuw project als een bestaand project kan in aanmerking komen voor de prijs.

Meer informatie vindt u op: http://www.stichtingspz.nl/html/pier-de-boer-prijs.25.html