Nieuws Algemeen

Algemene Ledenvergadering LECSO 31 oktober a.s.

De Algemene Leden Vergadering van  LECSO vindt plaats op vrijdag 31 oktober.

De ALV wordt gehouden in Utrecht van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Op deze ALV zullen o.a. statutenwijzigingen en de nieuwe bestuurssamenstelling  op de agenda staan.

agenda ALV 31 oktober 2014.pdf

Bijlage 1 Concept verslag ALV LECSO.pdf

Bijlage 2 CONCEPT Akte van statutenwijziging Vereniging LECSO 26-09-2014.pdf

Bijlage 3 Artikelsgewijze toelichting concept akte stw 26-09-2014.pdf

bijlage 4 Voordracht nieuwe bestuursleden.pdf