Nieuws Onderwijs en Zorg

Rapport onderwijsraad over ononderbroken schoolloopbaan

Er is meer samenhang nodig in de aanpak van problematiek van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Binnen deze samenwerking is momenteel vooral oog voor het proces en minder voor de inhoud. Om inhoudelijke samenwerking verder te ontwikkelen, is volgens de onderwijsraad een gezamenlijke focus nodig. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Momenteel zijn knelpunten en ongunstige condities aan te wijzen die inhoudelijke samenwerking tegengaan en zo een risico vormen voor de schoolloopbaan van kwetsbare jongeren. Dit advies richt zich op de vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening bevorderd kan worden.

De Onderwijraad komt tot drie aanbevelingen

 Aanbeveling 1: vergroot de toegankelijkheid van jeugdhulpverlening voor het onderwijs

 Aanbeveling 2: trek de onderwijs-zorglijn door tot in het middelbaar beroepsonderwijs

Aanbeveling 3: zet in op gezamenlijke deskundigheidsbevordering van onderwijs en jeugdhulpverlening

In de bijlage vindt u de samenvatting van de Onderwijsraad.  Klik HIER voor het hele rapport

Samenvatting-Samen-voor-een-ononderbroken-schoolloopbaan.pdf