Nieuws Onderwijs en Zorg

Bekostiging residentiële leerlingen - MG - in relatie tot revalidatie-instellingen, binnen passend onderwijs.

LECSO is geconfronteerd met de problematiek van residentiële leerlingen op onze scholen, die via de formulieren vanuit DUO in je bekostiging conform de nieuwe regels als 'categorie midden' zijn aangemerkt. Volgens de regels, conform de 'hoofdgroep van de instelling', dus LG in ons geval van revalidatie-instellingen.

Als er veel residentiële kinderen zijn of zijn geweest, die tot voor kort als MG werden bekostigd (en ook gewoon MG-ers zijn), dan schiet je daar erg bij in. LECSO heeft contacten gehad met een school die een tekort opliep tot ongeveer 7 ton. 

 Met OCW, DUO en de Inspectie heeft LECSO nu een deal gesloten; men herkent de problematiek en erkent, dat ook deze residentiële leerlingen recht hebben op 'de overgangsregelingen voor kinderen met een bestaande indicatie'.

Afgesproken is, dat scholen alsnog  alsnog een TLV aan kunnen vragen (voor categorie 'hoog') en deze antidateren op 1.08.2014. Daarna moeten  deze gegevens opnieuw ingevoerd worden bij DUO/BRON en moet dat gedaan worden voor 1 december (deadline voor wijzigingen). Deze leerlingen  worden dan nog meegenomen in de financiering van dit jaar.

 OCW/DUO/Inspectie zullen hierover nog gaan communiceren, maar dan weten onze leden het alvast en kunnen ze met de samenwerkingsverbanden snelle procedures bedenken om aan deze tlv's te komen. In wezen staan deze leerlingen ook al als MG op de formulieren van de samenwerkingsverbanden, dus is het in feite een administratieve hersteloperatie.