Nieuws Onderwijs en Zorg

Bericht Landelijke Werkgroep EKEP met als thema Stand van zaken Passend Onderwijs

Op vrijdag 3 oktober jl. is de landelijke werkgroep EKEP bij elkaar gekomen om rondom bovengenoemd thema met elkaar de stand van zaken uit te wisselen. De werkvorm was  elkaar informeren over hoe zaken in je regio zijn georganiseerd, wat goed gaat, waar je tegen aanloopt en of je tips hebt naar elkaar toe om Passend onderwijs (nog beter) te stroomlijnen voor je school en samenwerkingsverband.

Aanwezig waren:

Jan Reitsma, bestuurder De kleine Prins (Utrecht en Huizen),  Marjan Vervat De Twijn Zwolle, Jack Deen, directeur mytylschool Amsterdam,  An ten Damme, de schalm Breda, Eric Jenster de Kiem Dordrecht, Henny van de Berg, de Olivijn Almere en Eric Dankbaar locatiedirecteur ZML school Mikado in Gennep, teamleider Maartenschool in Nijmegen en projectmedewerker LECSO.

Tijdens een vruchtbare ochtend werden de ontwikkelingen in de diverse regio’s met elkaar besproken. Er blijken behoorlijke verschillen te zijn in ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. Derhalve wordt besloten een aantal reeds ontwikkelde documenten met elkaar uit te wisselen die gebruikt kunnen worden binnen je eigen organisaties of samenwerkingsverband. Deze zitten in de bijlage van dit verslag.

Overige zaken:

Eric geeft aan dat vanuit LOOK het project keurmerk EKEP zich in een afrondende fase bevindt en dat in het voorjaar van 2015 LOOK een congres organiseert waarin dit onderwerp aan de orde zal komen. Tevens wordt er dan meer verteld over de projecten doorontwikkleing  EKEP-toolbox (www.ekeptoolbox.nl )  en de Blended learning  cursus Wegwijs in mytyl/tyltylonderwijs en kinderrevalidatie die ook ontwikkeld wordt door LOOK.

Verder is er op 25 november een tweede cursus NOB-CAP. Na de mytylscholen van Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam stappen nu Nijmegen, Dordrecht en Enschede in.

Nieuwe bijeenkomst:

Om niet in het vaarwater te komen met genoemd congres van LOOK in het voorjaar zal een nieuwe bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep EKEP door Eric geïnitieerd worden in het najaar van 2015. Thema’s die aanwezigen graag op de agenda willen zijn:  ontwikkelingen op het vIak van ICT in mytyl/tyltylonderwijs en uitwisseling over onderwijs aan EMB leerlingen. Eric bespreekt het oppakken van deze onderwerpen met LECSO omdat ze niet primair EKEP gerelateerd zijn.  Suggesties voor andere agendapunten zijn welkom via e.dankbaar@maartenschool.nl

 

20141004 Formulier Toelaatbaarheidsadvies De Kleine Prins.pdf

20141004 Toelichting formulier advies TLV.pdf

20141004 Toelichting Toelaatbaarheidsadvies.pdf

20140923 BMC placemat wat kost 20140919.pdf

Financiele bijlage bij Samenwerkingsovereenkomst 14-3-2014.pdf