Nieuws Passend Onderwijs

Checklist bedrijfsvoering SWV Passend Onderwijs

Een goede bedrijfsvoering binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs draagt bij aan een verantwoorde invoering van passend onderwijs. En aan een rechtmatige en doelmatige inzet van de middelen. Om deze goede bedrijfsvoering zo snel mogelijk te realiseren hebben de PO-Raad en de VO-raad een “Checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO” op laten stellen. Deze checklist is vanaf heden beschikbaar voor alle samenwerkingsverbanden en de aangesloten schoolbesturen.

Checklist bedrijfsvoering SWV passend onderwijs PO en VO versie 1.0 definitief 24 november 2014.pdf