Nieuws Arbeidstoeleiding

Kamerbrief over implementatie Participtatiewet

Staatssecretaris Klijnsma informeert de Tweede Kamer over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt en de relatie met de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking

kamerbrief-harmonisatie-instrumenten-participatiewet.pdf