Nieuws Expertise

Verslag meet & eat bijeenkomsten najaar 2014 in Haarlem, Weert en Assen

De opening werd verzorgd door de dagvoorzitter. Deze taak werd uitgevoerd door een van de expertisemakelaars, zie ppt meet & eat najaar 2014.

Bij de vergaderingen waren respectievelijk 35, 45 en 60 personen aanwezig.

Er waren drie presentaties geagendeerd. Allereerst was de heer Doodkorte aan de beurt over de transities die gaande zijn. Zijn optreden is beperkt gebleven tot Haarlem vanwege een ernstige ziekte. In Weert en Assen is de eerste presentatie door Marc Cantrijn verzorgd. Hij heeft een actueel verhaal gemaakt over de WLZ. Door adequaat in te zoomen op wat er gaat veranderen voor onze leerlingen, zijn we volledig geïnformeerd, zie bijlage transities in ppt.

Eric Rietkerk heeft de  ontwikkelingen rondom de uitstroomprofielen VSO, de Kwaliteitsagenda SO en strategische advisering VSO met ons gedeeld, zie ppt meet & eat najaar 2014. In Weert en Assen is met rode en groene kaarten gereageerd op stellingen.

De derde presentatie werd verzorgd door de heer Riel. Hij heeft een toelichting gegeven op kwaliteitszorg V.S.O. en is ingegaan op de inspectiekwaliteitscriteria. Vooral indicator 2 en 8 zijn behandeld. In een geanimeerd gesprek en met een herkenbare stijl heeft de heer Riel een overview gegeven van de inspectie-elementen. Daarbij is het onderwerp OPP behandeld. Vooral de analyse en terugkoppeling binnen het OPP heeft aandacht gekregen. De heer Riel heeft zijn format OPP, zie bijlage format OPP Riel  beschikbaar gesteld en ook bij LECSO is een format beschikbaar. Met beide OPP’s kunt u u voordeel doen. Het LECSO format vindt u op:

www.lecso.nl/nieuws/309996?sublist=12039

De vergaderingen zijn afgesloten met Meet en Eat. In een goede  ambiance was er gelegenheid bij te praten en te eten. We kunnen terugkijken op drie geslaagde bijeenkomsten.

Enkele details in locatie en tijdsduur kunnen worden verbeterd.

Mocht u op de bijeenkomsten willen reageren dan kunt u dat doen. Wilt u dan een mail sturen naar e.rietkerk@lecso.nl?

 

 

format_OPP_Riel.pdf

ppt_meet_n_eat_najaar_2014.pptx

TRANSITIES_IN_PPT.pptx

groei-indicatoren versie 2.1.ppt