Nieuws Onderwijs en Zorg

Revalidatie Kennisnet nu toegankelijk voor alle LOOK-leden

Revalidatie Kennisnet nu toegankelijk voor alle LOOK-leden

 

Revalidatie Kennisnet is een online kennisuitwisselingssysteem ter bevordering van kwaliteit en deskundigheid door vakinhoudelijke kennisuitwisseling en samenwerking tussen revalidatieprofessionals. Via een animatie kunt u zich een indruk vormen van de mogelijkheden van Revalidatie Kennisnet: http://www.youtube.com/watch?v=_VulnNApvDA&feature=youtu.be

In goed overleg tussen LOOK en Revalidatie Nederland (RN) is het kennisnet voor alle leden van LOOK vanaf juni 2014 opengesteld, dus ook voor hen die geen revalidatieprofessional zijn maar er wel direct mee te maken hebben, zoals medewerkers van de mytyl- en tyltylscholen. Daartoe is binnen Kennisbank Zorg/kinderen een categorie ‘Kinderrevalidatie & Onderwijs’ aangemaakt.

Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen uit de LOOK-achterban niet alleen deel kunnen nemen aan de kennisuitwisseling, maar ook online groepen kunnen vormen om bijvoorbeeld een idee voor een project of een belangenbehartigingsonderwerp uit te werken dat vervolgens LOOK kan worden voorgelegd.

Inmiddels hebben al 9 scholen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wie volgt?

Werkwijze

  1. Voor elke mytyl- en tyltylschool zijn er 10 accounts beschikbaar, voor de overige leden van LOOK 12, m.a.w.: 10 (12) medewerkers per school (organisatie) kunnen toegang tot Revalidatie Kennisnet krijgen. Welke medewerkers dat zijn, bepaalt elke school (organisatie) zelf.
  2. Geef naam, school/organisatie en mailadres door via info@netwerklook.nl. Het LOOK-secretariaat zorgt dan via RN voor een account.
  3. Houd er rekening mee dat accounts alleen worden aangemaakt met werkadressen, dus emaildomeinen van de school of organisatie waar de professional werkzaam is.
  4. Voor het gebruik van het Kennisnet zijn een aantal huisregels van kracht; deze treft u in de bijlage aan.

Algemene voorwaarden gebruik Revalidatie Kennisnet.pdf