Nieuws Algemeen

Hét Congres 2014: grote belangstelling.

Hét Congres 2014 is een groot succes als het gaat om het aantal aanmeldingen. Meer dan 750 deelnemers gaan aan de slag met verschillende workshops en inleidingen die allemaal betrekking hebben op het onderwijs aan kinderen met een speciale zorgbehoefte. 

Vanuit LECSO zijn de expertisemakelaars druk doende om mensen en zaken bij elkaar te brengen zodat er kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.