Nieuws Onderwijs en Zorg

Lancering Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap

Voor mensen met een lichamelijke handicap verandert er in 2015 veel. Met de grote hervormingen in zorg, onderwijs, werk en jeugd is het niet vanzelfsprekend dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Er wordt op zoveel plekken en zoveel gebieden tegelijk veranderd, dat niemand weet waar de veranderingen goed uitpakken en waar mensen in de knel komen.
 
Daarom heeft BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, het initiatief genomen voor het Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap:www.meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl. Dit meldpunt brengt in kaart waar het goed gaat en waar slecht. Bij het Meldpunt kunnen mensen met een lichamelijke handicap, maar ook hun ouders, hulpverleners en andere professionals in een paar minuten hun slechte én goede ervaringen melden.
 
Door individuele ervaringen te verzamelen, wil de BOSK zowel knelpunten als best practicesidentificeren. Hiermee kunnen we ambtenaren, politici, zorgprofessionals en scholen helpen bij hun ambitie om mensen met een lichamelijke handicap de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. De BOSK hoopt zo bij te dragen aan het op peil houden van de zorg aan mensen met een lichamelijke handicap.
 
Wat merkt u van de veranderingen in de zorg? Wat gaat er goed en waar gaat het mis? Deel uw ervaringen met het Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap!