Nieuws Algemeen

Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2014 gepubliceerd

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om hun gemeentelijk beleid ten aanzien van de jeugd te kunnen bepalen, hebben zij informatie nodig over de jongeren in hun gemeente.

Eén van de bronnen hiervoor is Landelijke Jeugdmonitor. Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren leven.

CBS biedt Landelijke Jeugdmonitor aan VenJ, VWS en de VNG aan

Op 9 december 2014 heeft het CBS het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor aangeboden aan VenJ, VWS en de VNG. 

Over het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2014 geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie. Het rapport is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Speciaal onderwijs niet meegenomen

In het rapport wordt in de uitsplitsing van schoolopleiding het speciaal onderwijs niet meegenomen. Dat is op zichzelf begrijpelijk, maar wel jammer omdat waarschijnlijk  voor deze categrorie kinderen en jongeren de stand van zaken er minder rooskleurig zal uitzien. 

Voor meer beleidsinformatie over jeugdmonitoring klik HIER

LandelijkeJeugdMonitor.pdf