Nieuws Arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding, wat gaat er veranderen?

Scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding) staan voor belangrijke uitdagingen op het gebied van arbeidsontwikkeling. Dit heeft alles te maken met nieuwe wetgeving, een veranderend inspectiekader en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

De nieuwe context in een notendop:
 De invoering van de Entree-opleiding leidt tot minder doorstroom naar vervolgonderwijs. De Participatiewet biedt minder middelen voor de ondersteuning van jongeren naar de arbeidsmarkt. 
 Veranderend inspectiekader dwingt scholen scherper te onderbouwen wat het leerrendement is van de individuele leerling. OPP, uitstroomprofielen, opbrengstgericht werken, leerlijnen, bestendigheid uitplaatsing zijn een aantal bijbehorende begrippen.
 Meer aandacht voor maatschappelijk ondernemen in het bedrijfsleven. Werkgevers die naast een wettelijke verplichting voor het aannemen van personeel met een (functionele) beperking (Quotumwet), doelbewust aan het werk willen met onze doelgroep. 
 Jongeren willen hun talenten voorzien van ‘bewijslast’. Als een diploma niet binnen handbereik ligt, kan dat in de vorm van een uitstroomportfolio. Maar sterker is een bewijs van vakvaardigheid in de vorm van een branche-erkend certificaat.

Er is een website Scholing voor Arbeid, vanuit de KPC waarin een aantal actuele zaken rondom arbeidstoeleiding wordt toegelicht.