Nieuws Expertise

Expertise Financiƫle Zaken

De expertgroep Financiën van LECSO kwam onlangs ook weer bijeen. Gespreksonderwerpen waren: opzet meerjarenbegroting, bekostigingsvoorwaarden passend onderwijs, plan van aanpak invoering cao PO, positie MG in de bekostiging en bedrijfsvoering SO en Samenwerkingsverbanden. Een implementatieagenda-voorbeeld voor de nieuwe cao zullen we op onze site opnemen. Andere vragen zijn via het bureau voor te leggen aan deze expertgroep. Belangrijke gegevens zijn ook te vinden op: www.poraad.nl/node/4530  en op www.poraad.nl/files/book/bestand/financien.pdf

Checklist bedrijfsvoering SWV passend onderwijs PO en VO versie 1 0 definitief 24 november 2014.pdf

Stappenplan-CAO-PO-2014-2015-versie-181113-login.pdf