Nieuws Onderwijs en Zorg

Residentiële MG-leerlingen en registratie in BRON

Bij het registreren van residentiële MG-kinderen in het systeem van BRON is een probleem ontstaan. Bij de invoering van passend onderwijs is formeel geregeld, dat residentiële leerlingen worden ‘geachte te beschikken over een TLV’ (daar hoeft dus geen TLV voor worden aangevraagd), maar dat registratie dan plaatsvindt conform ‘de hoofdcategorie van de instelling’. In een aantal gevallen zijn er LG-scholen, met een MG-afdeling, waarbij dan formeel deze inschrijvingen bij BRON geregistreerd worden onder de categorie ‘midden’(= LG).

Dit maakt in financiële zin voor deze scholen nogal wat uit en we zijn daarover meteen in overleg getreden met OCW. Het bleek, dat een ‘reparatie’ van deze situatie (want ook deze leerlingen hebben in feite een garantietijd als zittende leerling van maximaal 2 jaar op dezelfde school onder dezelfde voorwaarden) lastig was. Als procedure is toen gekozen voor het alsnog aanvragen van een TLV bij de desbetreffende samenwerkingsverbanden in de vorm van een ‘spoedprocedure’. De TLV’s kunnen dan gedateerd op 1.08.2014 worden afgegeven. Daarvoor is een akkoord van de inspectie ontvangen en ook in het overleg tussen OCW en DUO is dit geaccordeerd. De MG-kinderen waren uiteindelijk in de formulieren van het samenwerkingsverband wel netjes meegenomen. Verlening van een TLV voor de juiste categorie, kan vervolgens door de desbetreffende scholen snel worden ingevoerd in BRON, waarbij er dan nog met terugwerkende kracht sprake is van ‘meenemen’ van deze kinderen bij de financiering op basis van de start van het schooljaar. Aangezien de datum van 1 december (formele datum voor aanbrengen van wijzigingen in de meldingen bij BRON) niet door alle betrokken scholen gehaald kon worden, is nu afgesproken, dat de officiële ‘prikdatum’ voor deze gevallen is gesteld op 1 februari. U hebt dus nog tijd tot 1 februari om de TLV’s, die u via de samenwerkingsverbanden ontvangt voor uw MG-kinderen, in te voeren in het systeem. E.e.a. zal dan nog met terugwerkende kracht vanaf de start van het schooljaar worden ‘meegenomen’.

DUO zal hierover nog apart communiceren met de scholen.