Nieuws Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsaanbod LECSO

Wanneer het gaat over kwaliteit en kwaliteitszorg kunnen we drie deelgebieden onderscheiden. Onder de ‘kwaliteitsparaplu’ gaat het dan over de Kwaliteitsnorm speciaal Onderwijs, Systematische ondersteuning Jaarplan en Integrale kwaliteistzorgsystemen.

Kwaliteitsnorm speciaal Onderwijs

Ook de afgelopen maanden hebben weer diverse leden deelgenomen aan de trainingen rond de normkennis, opleiding intern auditor en lead-auditor. Deze trainingen worden hoog gewaardeerd en door de deelnemers als sterk ondersteunend ervaren in het verbeteren van de kwaliteit van de school.  Inmiddels is ook gestart met een aanbod om op locatie of met meerdere locaties gezamenlijk de interne audits ook daadwerkelijk te organiseren en uit te voeren. Scholen gaan hierdoor bij elkaar in de keuken kijken en leren zo van elkaar. Dat geldt ook voor de regionale netwerken van auditoren die we vooral organiseren om het verdere gebruik van de KSO te ondersteunen en de uitvoerders de mogelijkheid te bieden kennis te verdiepen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Ook voor 2015 blijft LECSO het trainingsaanbod en de ondersteuning voor scholen die (gaan) werken met de KSO faciliteren. Beschikt u over een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op vergelijkbare normen (INK,  WMK-EC, KIK, INK, ZEK of ZEI )?  Afhankelijk van de specifieke vraag vanuit het gebruikte kwaliteitszorg systeem wordt er met u gekeken naar een audit traject. De domein inhouden van de diverse systemen verschillen van elkaar, maar een positionering binnen KSO is goed mogelijk.

We denken hierbij aan een specifieke module KSO voor vergelijkbare normering.

U kunt u contact opnemen met LECSO (e.rietkerk@lecso.nl, 06 -23 33 68 72) zodat wij kunnen kijken op welke wijze begeleiding mogelijk is.

Het overzicht van het aanbod en de inschrijvingsformulieren vindt u hier . In de bijlage vindt u meer informatie betreffende de regionale netwerken van auditoren.

Systematische ondersteuning Jaarplan.

Naast de KSO zal in de loop van volgend jaar, in samenwerking met de Aloysiusstichting, het aanbod worden uitgebreid met een training rond de Jaarplansystematiek.  Deze systematiek is ontwikkeld en beproefd door directie en team van de Ortolaan, VSO school in Heythuysen. Na een succesvolle presentatie bij het congres zal een training worden aangeboden in het werken met de JPS. Meer informatie zal na de vakantie volgen.

Integrale kwaliteitszorgsystemen.

Een werkgroep Programma van Eisen LVS is samen met Kennisnet momenteel bezig uitwerking te geven aan een overzicht van eisen voor een LVS. Deze werkgroep is breed samengesteld uit cluster 3 en cluster 4 collega’s (zorgzwaarte 1 t/m 3 ) die deze vraag landelijk proberen te beantwoorden. Er zijn verschillende systemen in gebruik. Denk hierbij aan Parnassys, Datacare, Esis en TOS. De  werkgroep PVE/LVS gaat juist vanuit eigen perspectief een programma van eisen samenstellen waarbij niet het aanbod leidend is, maar de eigen uitgangspunten en eisen. Meer informatie zal na de vakantie volgen.

Informatie auditorenpools Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.pdf