Nieuws Arbeidstoeleiding

FAQ Entree opleidingen

De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus
op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering van de
bekostiging.

In de bijlage kunt u antwoorden vinden op de 9 meest gestelde vragen rondom  de entreeopleidingen.

FAQ invoering Entree MBO Raad.pdf