Nieuws Algemeen

Minder geschorste en verwijderde leerlingen in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2013-2014 minder leerlingen geschorst of verwijderd. Het aantal leerlingen dat voor kortere tijd van het onderwijs werd geschorst, nam af met 10 procent ten opzichte van het vorige schooljaar. Het aantal verwijderde leerlingen daalde met ongeveer 7 procent.

In het schooljaar 2013-2014 zijn in het voortgezet onderwijs 4835 leerlingen voor kortere tijd van het onderwijs geschorst en 555 leerlingen van een school verwijderd. Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst.

De meest voorkomende redenen voor schorsing of verwijdering zijn fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen. Een en ander blijkt uit meldingen van vo-scholen aan de Inspectie van het Onderwijs.

In het rapport zijn geen cijfers meegenomen uit het VSO. Ook is niet vermeld of leerlingen die zijn geschorst en verwijderd van het VO een plek hebben kunnen krijgen op het VSO. 

factsheet-schorsingen-en-verwijderingen.pdf