Nieuws Onderwijs en Zorg

Arbeidstoeleiding en de rol van de zorg

Er is al veel onderzoek gedaan naar wat werkt in de arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities. Vaak ligt daarbij het accent op de rol van het onderwijs of partijen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Over de bijdrage van partijen in de zorg is veel minder bekend.

Terwijl die bijdrage cruciaal is om jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte een duurzame plaats op de arbeidsmarkt te laten verwerven.

In dit kennispraktijknetwerk hebben we een aantal praktijkvoorbeelden geanalyseerd op de rol van de zorg in de toeleiding naar arbeid. Duidelijk werd dat op veel plaatsen jongeren succesvol worden toegeleid naar een positie op de arbeidsmarkt, al is niet altijd zeker hoe duurzaam die is en is vaak herhaalde bemiddeling nodig. Duidelijk werd ook dat, ondanks overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeid geen confectiewerk is.

Individueel maatwerk en specifieke expertise zijn nodig om jongeren succesvol toe te leiden naar werk. Maar ook om de werkgever zodanig te ‘ontzorgen’ dat hij of zij zich blijvend inzet voor werknemers die niet zonder meer productief zijn in een bedrijf. De praktijkbeschrijvingen laten ook zien waar jongeren tussen wal en schip dreigen te vallen als gevolg van verschillen tussen uitvoerende partijen, onduidelijkheid over specifieke verantwoordelijkheden en de veranderingen in wet- en regelgeving. Aan de hand van deze analyse hebben we een overzicht gemaakt van werkzame principes die dankzij de inzet van zorg te onderscheiden zijn in de overgang van onderwijs naar werk. Deze principes zijn vooral bedoeld als handreiking voor professionals in de uitvoering.

 Het eindrapport geeft een aantal werkzame principes voor professionals en aanbevelingen voor gemeenten.

 Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

eindrapport kpn arbeidstoeleiding.pdf