Nieuws Algemeen

REC's en de verantwoording REC middelen in het kader van de regeling AWBZ

Naar aanleiding van vragen over de verantwoording van de rec middelen, in het bijzonder van de regeling AWBZ compensatiemiddelen, is onderstaande tekst opgesteld. 

Tot 1 augustus 2014 ontvingen de rec’s middelen op basis van de Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009. In de regeling is opgenomen dat niet bestede middelen worden teuggevorderd. Echter, na de regeling is de wetgeving passend onderwijs vastgesteld. In overgangsartikel XVIII, is opgenomen dat nog niet bestede bekostiging rec’s moet terugvloeien naar de besturen die het REC vormden. Eventuele niet bestede middelen worden dan ook niet teruggevorderd.