Nieuws Passend Onderwijs

Personele gevolgen passend onderwijs

Fons Dingelstadt heeft een brief opgesteld waarin hij nader ingaat op de personele gevolgen van Passend Onderwijs. In zijn inleiding schrijft hij:

"Per 1 augustus 2014 is de wetgeving rondom passend onderwijs in werking getreden. De wijziging in bekostiging die dit met zich meebrengt door het overhevelen van het budget voor ambulante begeleiding van de (v)so scholen naar de samenwerkingsverbanden kan gevolgen hebben voor uw personeel. Om die reden is er in juni 2013 een tripartiet akkoord gesloten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie van OCW voor het behoud van expertise in de regio. In deze brief informeer ik u namens de landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen passend onderwijs[1] over de laatste ontwikkelingen. Hierin behandel ik de volgende onderwerpen:

-       Volgen landelijke ontwikkelingen.

-       Oproep: ga met elkaar in gesprek.

-       Inhoud herbestedingsverplichting.

-       Btw en passend onderwijs.

-       Aanvullende afspraken na het tripartiet akkoord.[1] De landelijke begeleidingscommissie bestaat uit de PO-Raad, de VO-raad, Lecso, AOb, FvOv, CNV connectief, AVS en het ministerie van OCW."

In de bijlage vindt U de hele brief.

Brief_personele_gevolgen_passend_onderwijs.docx

EDOC-#718858-v1-Bijlage_1_Factsheet_AB-middelen.PDF