Nieuws Onderwijskwaliteit

Internetconsultatie rekentoets

Op dit moment kan er via internetconsultatie worden gereageerd op het  wijzigingsbesluit ivm rekentoets vo en mbo. De PO-en VO-Raad hebben daar eerder mede namens LECSO middels een brief aan de kamer op gereageerd (zie bijlage).

Via de internetconsultatie hebben we nogmaals aangegeven dat wij ons, ondanks de introductie van aangepaste toetsen en normen, voor de doelgroep VSO zorgen maken over de doorstroomconsequenties. Door de positie van de rekentoets in de zak/slaagregeling te handhaven en zelfs te verzwaren omdat compensatie in de eerste jaren niet mogelijk is ontstaat het risico dat minder leerlingen een diploma behalen. Het kan niet de bedoeling zijn om voor kwetsbare leerlingen de kansen op het behalen van een kwalificatie verder te verkleinen.

Mocht u willen reageren op de internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluit_rekentoets.

U kunt reageren tot 16 februari.

 

brief rekentoets VO-raad AOb CVNOnderwijs FvOv Landelijke Ouderraad .pdf