Nieuws Arbeidstoeleiding

Tweede nieuwsbrief Participatiewet voor PrO en VSO

In de eerste nieuwsbrief, die net voor de kerst op de mat lag, heeft LECSO aangekondigd dat zij, samen met het werkverband PrO gaan starten met een voorlichtingscampagne over de nieuwe Participatiewet. In deze tweede nieuwsbrief wordt verteld hoe dit is opgezet, welke acties er gaan volgen en wat er van u gevraagd gaat worden.

Waar zetten we ook al weer op in? Waarom doen we dit? Voor zowel de scholen voor praktijkonderwijs (pro) als het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) geldt de wettelijke opdracht om leerlingen voor te bereiden op maatschappelijke participatie, in het bijzonder naar vermogen toe te leiden naar arbeid.

Bij het praktijkonderwijs is het doel arbeidsparticipatie. Bij een deel van de doelgroep VSO is er ook sprake van voorbereiding op (arbeidsmatige) dagactiviteiten en werk aan de ene kant en toeleiden naar vervolgonderwijs aan de andere kant.

Het gaat in alle gevallen om een gericht opleidingstraject gekoppeld aan het toekomstperspectief van de leerling, vastgelegd in individuele plannen, een portfolio en een overgangs-of transitiedocument, bedoeld voor de leerling en de (potentiële) werkgever.

In de bijlage vindt U de tweede nieuwsbrief.

Voorlichting_participatiewet_nieuwsbrief_02.pdf