Nieuws Expertise

LESCO-scholen in gesprek met de wetenschap

Op 5 februari heeft een ontmoetingsbijeenkomst tussen LECSO(scholen) en een delegatie vanuit de wetenschap plaatsgevonden. Inzet was verkenning waar beide partijen elkaar kunnen vinden in het versterken van de relatie tussen de onderwijspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek.

De 25 deelnemers hebben een inspirerende bijeenkomst gehad, waarbij is gesteld dat een follow up als “klankbordgroep" behoorlijk relevant is.

Van belang is dat de onderwijspraktijk meer aansluiting gaat zoeken met de wetenschap en vice versa. Daarin kunnen beide partijen hun voordeel doen. Daarbij is het ook zaak om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande groepen. Via gezamenlijk commitment kunnen dan onderzoeksthema’s worden opgesteld.

Het is wezenlijk dat kennis wordt uitgewisseld. Overal in het land zijn er "good practices". Het  doorgeven van hun kennis ervaringen is van grote waarde.  Daar gaan de expertisemakelaars van LECSO een belangrijke rol bij spelen.

In de bijlage vindt U het volledige verslag van de bijeenkomst.

ontmoeting (V)SO en wetenschap.pdf