Nieuws Onderwijs en Zorg

Uaanzet.nl: nieuwe website helpt samenleving autisme te begrijpen

Sinds vandaag is de website www.uaanzet.nl live. De website is voor iedereen die privé of professioneel te maken heeft met autisme. De site biedt mensen ongeacht hun functie of rol in de samenleving praktische informatie om beter met mensen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en te begrijpen. De website is ontwikkeld door de onafhankelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken, waarin mensen met en zonder autisme samenwerken.

 De website ‘U aan zet’ biedt informatie en inspiratie aan mensen in uiteenlopende functies en rollen – van politieman tot partner, van beleidsambtenaar tot werkgever -  met als doel meer interesse in en meer begrip voor mensen met autisme te realiseren, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving. “Participatie is altijd wederkerig, je kunt natuurlijk niet van mensen met autisme vragen beter te participeren in de samenleving, zonder de mensen zonder autisme te betrekken. Zij kunnen de voorwaarden scheppen waardoor participatie gemakkelijker wordt. Daar willen we met deze website aan bijdragen”, aldus Merel van Vroonhoven, voorzitter van de werkgroep Vanuit autisme bekeken.

 Vanuit autisme bekeken benadrukt op de website dat ieder persoon met autisme anders is en dat het daarom van belang is om met elkaar in gesprek te gaan. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, noemde vandaag, tijdens het congres Mensenwerk, de website een goed voorbeeld en benadrukte het belang van de dialoog: “Zoek toenadering, ga in gesprek en vraag waar je kunt helpen en wat voor die persoon het beste werkt, hoe hij of zij het beste uit de verf komt. Loop niet weg van kwetsbaarheiden, maar zoek ook de kracht.“

 In Nederland hebben ongeveer 190.000 kinderen en volwassenen autisme. Niet alle mensen met autisme hebben ook een medische diagnose. Autisme komt voor bij mannen en vrouwen en op alle intelligentieniveaus. De aard en intensiteit van autisme varieert per persoon, gedurende de dag en het leven. Marc Beek heeft zelf autisme en is verbonden aan Vanuit autisme bekeken: “Ik verwacht dat de website ‘U aan zet’ bijdraagt aan meer nieuwsgierigheid naar en begrip voor autisme en dus aan meer interesse in elkaar. Gebrek aan begrip begint vaak bij onwetendheid en onmacht, niet bij onwil. Daar helpt U aan zet bij. Onwetendheid is niet langer een excuus.”

 Het programma Vanuit autisme bekeken kijkt vanuit het perspectief van mensen met autisme naar welke verbeteringen mogelijk zijn. Niet alleen op het gebied van zorg en ondersteuning, maar ook in werk, sport en het onderwijs.  De werkgroep wil dit in eerste instantie doen voor mensen met autisme. Omdat de werkgroep met de verbeteringen een integrale kijk op het leven van kwetsbare mensen stimuleert, komen ze ook ten goede aan andere mensen die een beroep doen op ondersteuning. Ook voor hen is een levensbrede aanpak van belang.