Nieuws Expertise

Landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid: MET ALLE RESPECT!

Op de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid' wordt samen de dialoog aangegaan over sociale veiligheid, wordt kennis en ervaringen gedeeld over een effectieve en school-brede aanpak en wordt samen de balans opgemaakt.

In interactieve werksessies gaan deelnemers actief aan de slag met vraagstukken als: Wat is wel of niet gewenst gedrag? Hoe gaan we om met verschillen in waarden en normen? Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen? Welke rol speelt social media? Welke aanpak is effectief en hoe werk je samen aan sociale veiligheid?

Tijdens de conferentie komen alle onderdelen van sociale veiligheid aan bod. Er is aandacht voor het grijze gebied van sociaal en niet sociaal acceptabel gedrag, signalering en duiding, omgang met verschillende waarden en normen, preventie en educatie. Hoe ga je om met lastige situaties in de klas? Wat vraagt dit van het pedagogisch handelen en hoe bevorder je respectvol gedrag? Soms staat het brede thema van sociale veiligheid centraal of we zoomen in op specifieke thema’s zoals pesten, seksualiteit, seksuele grensoverschrijding en seksuele diversiteit.

Meer informatie vindt U HIER.

Werksessies_landelijke_onderwijsconferentie_Met_Alle_Respect!_Samen_werken_aan_sociale_veiligheid_1.pdf