Nieuws Arbeidstoeleiding

Nog 3 KAN regiobijeenkomsten inclusief voorlichting Participatiewet in april 2015,

In maart en april zijn er weer een zestal regionale bijeenkomsten van het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN) georganiseerd. Deze LECSO activiteit is mede voorbereid in overleg met de LECSO taakgroep VSO Arbeidstoeleiding.

Het KAN, onderdeel van LECSO, heeft als doelstelling alles op het (brede) terrein van de arbeidstoeleiding in beeld te brengen. Het KAN informeert en verspreidt kennis, goede voorbeelden, e.d. kortom: het KAN is van en voor u.

doel van deze bijeenkomsten

Het voorbereiden en toeleiden naar arbeid van leerlingen met een beperking is een belangrijke opdracht van het speciaal onderwijs, zeker na invoering van de kwaliteitswet. Tegelijkertijd vinden er veel decentralisaties plaats, die een enorme invloed hebben op uw school, uw leerlingen en hun ouders. Met name de invoering van de participatiewet heeft veel consequenties voor de toekomst van onze jongeren. We zullen daarom uitgebreid aandacht besteden aan de consequenties van al deze ontwikkelingen. Lecso heeft samen met het Landelijk Werkverband PRO de opdracht gekregen u voor te lichten over de participatiewet. We hebben daar reeds 2 nieuwsbrieven over geschreven, wij zullen er tijdens deze KAN bijeenkomst uitgebreid op in gaan. Daarnaast informeren we u over recente ontwikkelingen en initiatieven rond arbeidstoeleiding, die u mogelijk handvatten bieden om de arbeidstoeleiding op uw school naar een nog hoger plan te tillen.

De bijeenkomsten hebben  een ‘halen en brengen’ karakter. Er is gelegenheid om ervaringen te delen, waar loopt u tegen aan, wat gaat goed ?

Alle VSO en PrO scholen in de regio worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd alsmede de contacten vanuit cluster 1 en 2.

Kortom: de KAN bijeenkomsten zullen alleszins de moeite waard zijn. Wij bevelen deelname dan ook van harte aan.

Data en locaties KAN bijeenkomsten

datum

tijdstip

Locatie

adres

24 maart

15.00 uur tot 17.00 uur

Jobfactory

Kanaaldijk N.O. 82, 5701 SB Helmond

26 maart

16.00 uur tot 18.00 uur

VSO Ariane de Ranitz

Blauwe Vogelweg 11,3585 LK Utrecht

31 maart

15.30 uur tot 17.30 uur

VSO de Linde

Rubensstraat 6, 7412 GZ Deventer

7 april

14.45 uur  tot 16.45 uur

VSO de Zwaai

Splitting 17, 9202 LC Drachten

9 april

14.30 uur tot 16. 30 uur

VSO De Schalm

Brabantlaan 3, 4817 JW Breda

21 april

15.00 uur tot 17.00 uur

het Molenduin

Dinkgrevelaan 32, 2071 BP Santpoort


Aanmelden voor de bijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor de regiobijeenkomsten via het digitale aanmeldingsformulier http://www.lecso.nl/read/evenementen

uitnodiging KAN bijeenkomst 2015.pdf