Nieuws Algemeen

Oproep voor medewerking aan vragenlijst over Onderwijs Op een Andere Locatie dan school

In opdracht van het ministerie van OCW voert Ecorys onderzoek uit naar de mogelijkheden en wensen voor Onderwijs Op een Andere Locatie dan school (OOAL). In het kader van het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld.

 De vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de toereikendheid van de huidige wet- en regelgeving, de knelpunten daarin en de (gewenste) ruimte voor maatwerk voor individuele kinderen die tijdelijk of niet (volledig) kunnen of willen deelnemen aan het onderwijs.

Aan het onderzoek kan worden deelgenomen door het invullen van de vragenlijst en/of door u aan te melden voor een groepsgesprek. Het aanmelden voor het groepsgesprek gaat via de vragenlijst.

Het is tot 23 maart mogelijk is om via de vragenlijst input te leveren voor het onderzoek.

 De link naar de vragenlijst is: www.onderwijsopanderelocatie.nl

 Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.