Nieuws Arbeidstoeleiding

Voortgang van ESF gelden

Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer melding gemaakt van de voortgang van de inzet van ESF via de 35 centrumgemeenten.

In dit schrijven geeft ze aan dat alle centrumgemeenten een aanvraag hebben ingediend: “Het gehele beschikbare budget van 114 miljoen wordt hiermee benut. Inmiddels zijn alle beschikkingen de deur uit en zijn gemeenten gestart met de uitvoering. ESF wordt onder meer ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, om langdurig werklozen aan werk te helpen en om leerlingen van het speciaal onderwijs op weg te helpen naar de arbeidsmarkt.

Tevens schrijft Klijnsma in deze brief nog over de ESF Award die ze vorig jaar heeft uitgereikt aan onze collega’s van de Kapstok: “Ik heb vorig jaar december de jaarlijkse ESF-award uitgereikt: een prijs voor het meest inspirerende filmpje over ESF-projecten. Attendiz, locatie «De Kapstok Leerwerktrajecten», werd door de jury verkozen als project dat op beste wijze laat zien waarom het Europees Sociaal Fonds voor hen het verschil maakt. Bij dit project spelen moeilijk bemiddelbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs de hoofdrol. In het filmpje kwamen vooral de deelnemers zélf aan het woord en vertelden waarom het project voor hen het verschil had gemaakt. Ik hoop dat ESF dat verschil nog vaak zal maken.”

Klik HIER voor de hele brief. In de bijlage is de brief als PDF bijgevoegd.

brief ESF.pdf