Nieuws Onderwijskwaliteit

School aan Zet: Lead & Learn PO

Wilt u zich ontwikkelen en nóg beter leidinggeven aan uw team om een stap te zetten naar meer samen leren? Meld u dan aan voor Lead & Learn PO. 

Goed schoolleiderschap is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling naar een meer professionele lerende organisatie waar samen leren centraal staat. Dit gaat hand in hand met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg. Professioneel gedrag veronderstelt immers een voortdurende focus op verbetering. Weten hoe het zit en het inzetten van analyses vormt daarbij een belangrijk startpunt. Om u als schoolleider te versterken start School aan Zet dit schooljaar met Lead & Learn PO, een reeks inspiratiesessies voor ambitieuze schoolleiders in het primair en speciaal (basis)onderwijs.

Voor wie?

De inspiratiesessies Lead & Learn PO zijn bedoeld voor talentvolle schoolleiders met ambitie! Per regio is er voor 50 enthousiaste en talentvolle schoolleiders het primair en speciaal (basis)onderwijs  plaats om deel te nemen. Ook scholen die (nog) niet deelnemen aan School aan Zet zijn van harte welkom. 

Programma's en aanmelden

De programma's verschillen per regio. Bekijk de regio's met bijbehorende programma's en meld u aan. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelden kan tot en met 2 april 2015.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@schoolaanzet.nl

 [Link naar regio’s en programma’s: http://www.schoolaanzet.nl/primair-onderwijs/leren-van-andere-scholen/leernetwerken/